Nummerhällan

På öns södra strand ligger Nummerhällan. Där har flera vattenståndsmärken huggits in; den äldsta från 1750. Längs Norrlandskusten finns flera märken, de gjordes i syfte att studera "Wattuminskningen", att "vattnet drog sig tillbaka". Forskningen leddes av dåtidens främsta vetenskapsmän, Carl von Linné och Anders Celsius. Deras teori var att vattnet i världshaven avdunstade. I början av 1900-talet insåg man att det var landet som höjde sig ur havet och att detta var en effekt av den senaste istiden, då ett mycket tjockt istäcke pressat ner jordskorpan. När isen smält började jorden återta sin forna form; landet höjde sig ur havet.
Landhöjningen på Rebben är för närvarande 8mm/år.

Källor: "Stor-Räbben (Forntid i Norrbotten)", Länsstyrelsen Norrbotten