Gistvallar

Det finns flera gistvallar (torkställningar) kvar för de olika näten. Gistvallarna stod (står) på öppna platser så att sol och vind snabbt kunde torka de blöta och ömtåliga näten.

På 1800-talet var näten bundna av hampa som lätt ruttnade.
Man hade därför dubbel uppsättning nät så att det ena fick torka när den andra stod i sjön.