Laternin

En stolpe där en lanternina med en stor fotogenlampa i tändes på höstnätter för att vägleda fiskebåtarna när de återvände från grönnorna (fiskeplatserna).