Vågbrytaren/Piren

Vid seklets början nyttjades både norra och södra sidorna av Rebben som hamnar. Vilken man valde berodde på väder och vind och varifrån man kom med fångsterna.

1926-1931 byggdes den ca 150 meter långa stenarmen, piren. Den byggdes på den södra sidan och bidrog till att fiskeläget med dess båtar fick bättre skydd mot de sydliga, ibland väldigt hårda vindarna.
Piren kostade ca 75000 kronor att bygga, vilket var en ansenlig summa på den tiden.