Välkommen till Stor-Rebben!

BlŒklockor pŒ Stor-Rebben

Höjden på ön, laxen, sälarna. Det är det som gör Rebben och dess historia så unik. Rebben är den högsta ön i Piteå Skärgård, 18 meter över havet. Tack vare detta så var det en tidig uppstickare i skärgården. Öns säl- och fiskrika vatten (strömming och lax) har varit en plats för säljägare i över 1600 år och för fiskare i cirka 500 år.